Safe playgrounds

www.placezabaw.uokik.gov.plPlac zabaw to przede wszystkim miejsce radości i odpoczynku dla dzieci i powinien być miejscem bezpiecznym bez względu na fakt w jaki sposób i kiedy został urządzony.

Jako Urząd odpowiedzialny za nadzór nad bezpieczeństwem produktów i spełniający szczególną rolę w podnoszeniu świadomości wszystkich uczestników rynku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chciałby zmienić sposób myślenia o placach zabaw, które pojawiają się w opinii publicznej tylko w przypadkach tragedii, do jakich niejednokrotnie dochodzi. Konieczne jest przede wszystkim podnoszenie wiedzy osób odpowiedzialnych za dbałość o urządzenia znajdujących się na placach zabaw - administratorów i zarządców. www.placezabaw.uokik.gov.plWiększą informację powinni mieć także rodzice, bo to na nich spoczywa obowiązek zapewnienia swoim pociechom beztroskiej zabawy. Dopełnieniem tego systemu będą działania organów nadzoru, które już prowadziły kontrole w tym zakresie – w Polsce były to nadzór budowlany oraz Inspekcja Handlowa.

Na tej stronie znajdą Państwo podstawowe informacje, dzięki którym zarówno rodzice i opiekunowie, jak i administratorzy i zarządcy uzyskają wiedzę o tym, w jaki sposób można zwiększyć bezpieczeństwo bawiących się na placu zabaw dzieci.

PAMIĘTAJMY, że w celu wyeliminowania potencjalnego ryzyka związanego z korzystaniem z www.placezabaw.uokik.gov.plplacu zabaw, należy niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach właściciela lub zarządcę terenu – spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę, dozorcę lub administratora budynku i egzekwować wypełnienie tego obowiązku. Jeśli tą drogą nie uda się rozwiązać problemu, skontaktujmy się z organami nadzoru budowlanego, mającymi siedziby w każdym mieście powiatowym.

Wszystkie zamieszczone na stronie informacje są efektem wspólnej pracy specjalistów z Bułgarii, Danii, Estonii, Holandii, Norwegii, Słowacji, Słowenii oraz Polski, którzy w ramach projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską, przeprowadzili kompleksową analizę zagadnienia bezpieczeństwa urządzeń montowanych na placach zabaw.

www.placezabaw.uokik.gov.plZapewne nie istnieje w stu procentach bezpieczny plac zabaw a jeśli taki by powstał – zapewne dzieci nie chciałyby się bawić w miejscu, które przez zbytnią drobiazgowość i zapobiegliwość dorosłych nie umożliwia dzieciom rozwijania wyobraźni i kreatywności w zabawie. Nie zapominajmy, że zbytnia skrupulatność w kontroli może pozbawić dzieci radości z zabawy. Na placu zabaw nieuniknione są drobne wypadki: stłuczenia czy zadrapania są nieodłącznym elementem zabawy. Dlatego wychodzimy z założenia, że place zabaw powinny być tak bezpieczne jak to niezbędne, a nie tak bezpieczne jak to możliwe.