Kontakt

PAMIĘTAJMY, że w celu wyeliminowania potencjalnego ryzyka związanego z korzystaniem z placu zabaw, należy niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach właściciela lub zarządcę terenu – spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę, dozorcę lub administratora budynku i egzekwować wypełnienie tego obowiązku.

Jeśli tą drogą nie uda się rozwiązać problemu, skontaktujmy się z organami nadzoru budowlanego, mającymi siedziby w każdym mieście powiatowym, które mogą m.in. nakazać rozbiórkę sprzętu, a nawet likwidację placu zabaw. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo urządzeń na placu zabaw ponosi także Inspekcja Handlowa, ma ona jednak kompetencje tylko w odniesieniu do urządzeń znajdujących się w sprzedaży hurtowej lub detalicznej.

Lista wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej jest dostępna na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.