PRZEPISY DLA ZARZĄDCÓW

Głównym zadaniem zarządzających bezpieczeństwem na placach zabaw (spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, dozorców lub administratorów budynku) jest przede wszystkim prowadzenie rutynowego przeglądu urządzeń zamontowanych na placach zabaw. Konieczna jest znajomość podstawowych przepisów w tym zakresie, to jest przede wszystkim ustawy Prawo budowlane. Kompetencje w zakresie kontroli mają organy nadzoru budowlanego. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa urządzeń montowanych na placach zabaw zawierają normy PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177. Obowiązki zarządców wynikające z tych właśnie norm omówione są w przewodniku przygotowanemu w ramach działań ośmiu organów kontrolnych ze Wspólnoty Europejskiej przewodniku przygotowanemu w ramach działań ośmiu organów kontrolnych ze Wspólnoty Europejskiej. O obowiązkach wszystkich, dla których liczy się bezpieczeństwo użytkowników traktują także publikacje autorstwa instytucji samorządowych, jak ta, która powstała w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.

PRZEPISY W EUROPIE

Warto wspomnieć, że każde państwo europejskie we własnym zakresie określa przepisy oraz obowiązki podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na placu zabaw. Przykładowo w Belgii obowiązują odrębne regulacje dotyczące samych placów zabaw, a odrębne, dotyczące ich wyposażenia. W Norwegii z kolei przepisy normują tylko kwestię urządzeń, jakie powinny być montowane w miejscach zabaw.

JAK POMÓC SOBIE W KONTROLI?

Przeprowadzając kontrolę sprzętu znajdującego się na placach zabaw będzie można skorzystać z listy kluczowych kryteriów, na które powinno się zwracać uwagę w trakcie działań prowadzonych przez zarządców. Lista ta pozwoli na precyzyjne określenie nieprawidłowości występujących na danym placu zabaw. W badaniu bezpieczeństwa pomogą również specjalne próbniki służące ocenie ryzyka dla dzieci korzystających z placów zabaw. Korzystać z nich można w sposób określony normami, zaś skrótowo omawia to film instruktażowy, z którego mogą Państwo skorzystać.

Film instruktażowy pomocny w korzystaniu z próbników służących do oceny bezpieczeństwa urządzeń montowanych na placach zabaw (część 1)

W przypadku problemów z wyświetlaniem filmu należy zainstalować nowszą wersję Flash Player.
Alternatywnie do pobrania:
plik w formacie AVI (285MB)
plik w formacie WEBM (40MB)

Film instruktażowy pomocny w korzystaniu z próbników służących do oceny bezpieczeństwa urządzeń montowanych na placach zabaw (część 2)

W przypadku problemów z wyświetlaniem filmu należy zainstalować nowszą wersję Flash Player.
Alternatywnie do pobrania:
plik w formacie AVI (105MB)
plik w formacie WEBM (14MB)