PUBLIKACJE

Ogólnie o placach zabaw

"Place zabaw w Polsce wczoraj i dziś", dr Agnieszka Gawłowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (PDF, 28467KB)

"Jak stworzyć bezpieczne miejsce zabaw dziecięcych", Marek Kosmala (PDF, 5661KB)

Wyniki kontroli placów zabaw

Kontrola placów zabaw - podsumowanie działań organów nadzoru budowlanego w 2008 r. (PDF, 136KB)

Kontrola placów zabaw - podsumowanie działań Inspekcji Handlowej w 2008 r.(PDF, 5661KB)

Publikacje informacyjne dla rodziców i administratorów

Ulotka dla rodziców i opiekunów

Poradnik dla administratorów i zarządców placów zabaw

Lista kluczowych kryteriów na które powinno się zwracać uwagę w trakcie wykonywania kontroli placu zabaw

Film instruktażowy pomocny w korzystaniu z próbników służących do oceny bezpieczeństwa urządzeń montowanych na placach zabaw (część 1) [pobierz]

Film instruktażowy pomocny w korzystaniu z próbników służących do oceny bezpieczeństwa urządzeń montowanych na placach zabaw (część 2) [pobierz]

Publikacje informacyjne dla przedsiębiorców (producentów zabawek i właścicieli sklepów)

Ulotka: Bezpieczne zabawki = Szczęśliwe dzieciństwo

Przepisy polskie i zagraniczne

Ustawa prawo budowlane

Kompetencje organów nadzoru budowlanego w zakresie placów zabaw

Rozporządzenie belgijskie dotyczące bezpieczeństwa placów zabaw

Rozporządzenie belgijskie dotyczące wyposażenia montowanego na placach zabaw

Przepisy norweskie dotyczące wyposażenia montowanego na placach zabaw