Pobierz materiały
Menu

Wstęp

Plac zabaw to miejsce radości i odpoczynku dla dzieci i ich opiekunów, jak również przestrzeń do eksperymentowania i rozwijania kreatywności. Powinien on być przyjazny, ale przede wszystkim bezpieczny dla użytkowników.

Niezwykle istotne jest odpowiedzialne podejście osób korzystających z placów zabaw oraz zaangażowanych w ich powstawanie i utrzymywanie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wspiera świadomy sposób myślenia o placach zabaw i prawidłowy rozwój związanego z nimi rynku.

W tym celu przygotowaliśmy serwis edukacyjny placezabaw.uokik.gov.pl zawierający przydatne informacje dla rodziców i opiekunów, a także dla zarządców i właścicieli placów zabaw. Można się z nimi zapoznać na stronie oraz pobrać w formie pdf.

Zachęcamy do udostępniania naszych materiałów. Życzymy udanej i bezpiecznej zabawy!

Porady dla rodziców

Zabawa to spontaniczność, kreatywność, przyjemność i beztroska!

Żeby zabawa była również bezpieczna, zwróć uwagę na:

Otoczenie

Rozejrzyj się, czy plac zabaw jest odpowiednio ogrodzony. Dzięki temu dziecko nie będzie miało łatwego dostępu do ruchliwych miejsc w pobliżu. Znajdź informację, kto odpowiada za bezpieczeństwo tego miejsca. Może to być np. gmina, przedszkole, wspólnota mieszkaniowa czy osoba prywatna.

Nawierzchnia

Największe zagrożenie dla bawiących się dzieci to upadki na twardą nawierzchnię. Zwłaszcza w pobliżu urządzeń najbezpieczniejsze będą zatem materiały syntetyczne (np. guma) czy naturalne (jak piasek, żwir, wióry drzewne). Podłoże powinno być również czyste, a więc bez rozbitego szkła, śmieci czy kamieni.

Urządzenia

 • Pamiętaj, że...

  Pamiętaj, że urządzenia znajdujące się na placu zabaw powinny być dobrze przymocowane do podłoża i stabilne np. podczas stania, huśtania się czy skakania dziecka. W miarę możliwości wypróbuj je sam – potrząśnij, dotknij ich powierzchni, zwróć uwagę na ostre krawędzie.

 • Niektóre urządzenia...

  Niektóre urządzenia mogą okazać się niedostosowane do wieku i wzrostu Twojego dziecka. Jeśli dziecko nie jest w stanie samodzielnie wdrapać się na urządzenie, istnieje prawdopodobieństwo, że również nie zejdzie z niego w bezpieczny sposób. W razie konieczności możesz asekurować dziecko podczas zabawy na wysokości.

 • Upewnij się...

  Upewnij się, czy w pobliżu urządzenia nie znajdują się przeszkody np. kamienie, płot, drzewa, kosz na śmieci, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo w momencie upadku dziecka.

 • Sprawdź...

  Sprawdź szczeliny i otwory – czy nie ma ryzyka, że zakleszczą się w nich głowa, kończyny lub palce dziecka.

 • Nie przywiązuj ...

  Nie przywiązuj do urządzeń sznurków, tasiemek, smyczy czy ubrań.

 • Samodzielnie...

  Samodzielnie nie naprawiaj zepsutych urządzeń. Najlepiej zostaw na nich kartkę z ostrzeżeniem i poinformuj osobę/instytucję odpowiedzialną za bezpieczeństwo tego miejsca.

Gdzie zgłosić niebezpieczny plac zabaw?

Przede wszystkim powiadom zarządcę lub właściciela. Zastrzeżenia możesz również zgłosić do inspektoratu nadzoru budowlanego znajdującego się w każdym powiecie.

Porady dla zarządców i właścicieli

Kto odpowiada za plac zabaw?

Przedszkole, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia, gmina, restauracja, a nawet osoba fizyczna – każdy może założyć i prowadzić plac zabaw dla dzieci. Kto organizuje zabawę, odpowiada za jej bezpieczeństwo. Pamiętaj: na każdym placu zabaw powinny być widoczne dane kontaktowe do osoby/podmiotu, który jest odpowiedzialny za jego utrzymanie.

Planujesz założyć plac zabaw?

 • Najważniejsze wskazówki, jak założyć bezpieczny plac zabaw znajdziesz w normach oraz przepisach budowlanych:

  • Normy PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177.
  • Dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (2001/95/WE), która do polskiego prawa została wprowadzona:
   • Ustawą z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów,
   • Ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  Pamiętaj! Przepisy te dotyczą tylko urządzeń oraz nawierzchni na placach zabaw. Pozostałe kwestie związane z utrzymaniem placu zabaw (np. dbanie o czystość czy konserwacja roślinności) regulują przepisy krajowe, wydawane najczęściej przez władze lokalne.

 • Najczęściej...

  Najczęściej budowa placu zabaw wymaga zgłoszenia – skorzystaj w tym zakresie z pomocy projektanta.

 • Decydując...

  Decydując o rodzaju nawierzchni, wybierz bezpieczne materiały syntetyczne (guma) lub naturalne podłoże sypkie (kora, zrębki drzewne, piasek, żwirek, rozdrobniona). Zapewnią one właściwą amortyzację przy upadku.

 • Przy projektowaniu...

  Przy projektowaniu placu zabaw wykorzystaj naturalny krajobraz oraz zadbaj o ciekawą roślinność.

 • Zamawiaj...

  Zamawiaj wyłącznie wyposażenie zgodne z normami. Od jego dostawcy powinieneś otrzymać:

  • informację identyfikującą producenta lub importera,
  • instrukcję montażu,
  • instrukcję obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami, a także zasadami kontroli i konserwacji,
  • certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające zgodność sprzętu i nawierzchni z normami (minimum to deklaracja zgodności z normą dla każdego produktu).

 • Przed oddaniem...

  Przed oddaniem placu zabaw do użytku zleć ocenę jego bezpieczeństwa w ramach kontroli pomontażowej.

 • Kontrola...

  Kontrola pomontażowa powinna uwzględniać w szczególności:

  • Sprawdzenie szczelin i otworów - czy nie ma ryzyka, że zakleszczą się w nich głowa, kończyny lub palce dziecka.
  • Ocenę stabilności urządzeń znajdujących się na placu zabaw oraz ich odpowiednie przymocowanie do podłoża.

 • Zadbaj...

  Zadbaj o tzw. strefę bezpieczeństwa – w pobliżu urządzenia nie umieszczaj niebezpiecznych przeszkód takich jak: płot, drzewa, stoliki, krzesła, kosze na śmieci.

 • Umieść...

  Umieść na placu tablicę informacyjną zawierającą dane kontaktowe do osoby/podmiotu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo tego miejsca, adres placu zabaw i numer alarmowy do służb ratunkowych.

 • Jeśli chcesz...

  Jeśli chcesz ograniczyć ryzyka związane z prowadzeniem placu zabaw, wykup odpowiednie ubezpieczenie z zakresu odpowiedzialności cywilnej.

Porady dla zarządców i właścicieli

Jak dbać o plac zabaw?

Odpowiednie zarządzanie i regularne kontrole to klucz do zapewnienia bezpieczeństwa na placach zabaw.

 • Ponieważ odpowiadasz...

  Ponieważ odpowiadasz za miejsce zabawy, które zorganizowałeś, powinieneś stale o nie dbać i sprawdzać systematycznie stan jego bezpieczeństwa. Pamiętaj o przeglądach, konserwacjach i naprawach oraz dokumentowaniu prowadzonych czynności (tzw. dziennik placu zabaw).

 • Raz na tydzień...

  Przynajmniej raz na tydzień (w zależności od obłożenia placu zabaw) sprawdź stan wszystkich urządzeń oraz czystość nawierzchni.

 • Raz na miesiąc...

  Raz na miesiąc/ kwartał skontroluj zużycie urządzeń, ogrodzenia, wyposażenia dodatkowego. Częstotliwość kontroli uzależnij od obłożenia placu zabaw.

 • Co roku...

  Co roku przeprowadź kontrolę główną z udziałem podmiotu zewnętrznego. Niezależna kontrola powinna objąć m.in.: zużycie urządzeń, nawierzchni, a także bezpieczeństwo tych sprzętów, które były naprawiane w ciągu roku.

 • Sprawdzaj...

  Sprawdzaj nie tylko urządzenia, ale cały plac, włącznie ze ścieżkami, siedzeniami, ogrodzeniami, wejściami.

 • Wykonuj...

  Wykonuj zalecenia pokontrolne.

Więcej szczegółów znajdziesz w poradniku

Do pobrania

Przydatne materiały do pobrania

Ulotka dla rodziców

Pobierz

Vero molestiae sed aut natus excepturi. Et tempora numquam. Temporibus iusto quo.Unde dolorem corrupti neque nisi.

Ulotka dla zarządców i właścicieli

Pobierz

Vero molestiae sed aut natus excepturi. Et tempora numquam. Temporibus iusto quo.Unde dolorem corrupti neque nisi.

Ulotka dla rodziców po ukraińsku

Pobierz

Vero molestiae sed aut natus excepturi. Et tempora numquam. Temporibus iusto quo.Unde dolorem corrupti neque nisi.

Poradnik dla zarządców i właścicieli

Pobierz

Vero molestiae sed aut natus excepturi. Et tempora numquam. Temporibus iusto quo.Unde dolorem corrupti neque nisi.

Ulotka dla rodziców po angielsku

Pobierz

Vero molestiae sed aut natus excepturi. Et tempora numquam. Temporibus iusto quo.Unde dolorem corrupti neque nisi.

Kontakt

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Departament Komunikacji
22 55 60 246 | dk@uokik.gov.pl
Twitter @UOKiKgovPL | Instagram @uokikgovpl

UOKiK